Docenten MBO


Geef je les op het MBO?

Ons voorlichtingsprogramma Kim is geschikt voor leerlingen in de brugklas in het voortgezet onderwijs. In dit programma ligt het accent op bewustwording van onveilig gedrag rondom het spoor.

Preview Knalrood


Knalrood is een film die de gevoelens van de machinist laat zien wanneer hij te maken krijgt met gevaarlijke situaties bij de spoorwegovergang, voetgangers, fietsers en spelende kinderen langs de spoorbaan.