Docenten PO


Geef je les in het basisonderwijs?

Ons voorlichtingsprogramma Knalrood is geschikt voor leerlingen in groep 7 en 8 van het primair onderwijs. In dit programma ligt het accent op onveilig gedrag en onveilige situaties rondom het spoor. Voorbeelden hiervan zijn het negeren van sluitende spoorbomen, spelen langs het spoor, stenen gooien naar de trein en voorwerpen leggen op de rails.

Preview Knalrood


Knalrood is een film die de gevoelens van de machinist laat zien wanneer hij te maken krijgt met gevaarlijke situaties bij de spoorwegovergang, voetgangers, fietsers en spelende kinderen langs de spoorbaan.