Home


Luisteris: maak jouw leerlingen bewust van de gevaren op en rond het spoor

Luisteris is een voorlichtingsprogramma van NS. Hoofdconducteurs en machinisten geven hierin voorlichting aan scholieren (10 t/m 20 jaar) om hen bewust te maken van de risico’s van onveilig gedrag op en rond het spoor. In het programma bespreken we ook het onderwerp agressie. Hierin ligt het accent op de gevolgen van ongewenst (groeps)gedrag richting treinpersoneel. Doel van de voorlichting is onveilige situaties in de spooromgeving en agressie voorkomen. Welk voorlichtingsprogramma wordt gegeven is afhankelijk van het onderwijsniveau. De voorlichtingen worden ondersteund met verschillende onderwijsmiddelen.